ข่าวประชาสัมพันธ์

03

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำคณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จาก Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี และ Rirsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน และทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

02

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและผู้เกษียณอายุงาน จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 บุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้เกษียณอายุงาน ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

26

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาต่างชาติ โครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการหนึ่งปี (One-year Training grogram of Academin Soft Skills) จากโครงการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการเรียนนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยายด้านพืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

25

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและอาจารย์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาชิก “กลุ่มสวนครัวร่วมใจชาว PH” จากบุคลากรและอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงบริเวณภายในคณะให้เป็นสวนสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรของคณะและประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการพาเดินชมสวนสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

18

ก.ค.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบกับบูทของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15

พบกับบูทของ
“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15
โลกมั่นใจ สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย (Global Trust in Thai Herbs & Wisdom)
ตั้งแต่วันที่18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพค เมืองทองธานี

ใน Wisdom Zone ที่ 22 (สีเหลือง)
ภายในบูท ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ มีต้นสมุนไพรจริงให้ชม กิจกรรม และจำหน่ายหนังสือ ภายในงานอีกด้วย

แล้วพบกันในงานนะคะ

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark

14

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนปัญญาประทีป เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนปัญญาประทีป ได้จัดโครงการ “PPS สุดสัปดาห์ เรียนรู้สมุนไพร” เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติวิทยาของพืชสมุนไพร ลักษณะ สรรพคุณ วิธีการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาและการดูแลสุขภาพนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงการใช้ชีวิตประจำวันและเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน ชมห้องนิทรรศการถาวร ทำลูกประคบสมุนไพร และทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

13

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและได้รับความรู้จากสถานที่จริงนอกเหนือจากตำราเรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

12

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จากอพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จาก อพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์  จัดกิจกรรมพิเศษสนันบสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

12

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียน จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เด็กนักเรียน จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางโรงเรียนสยามสามไตร ได้จัดค่ายเด็กไทยหัวใจพุทธตอน “ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างไทย รอบรู้ปัจจัย 4” ทั้งนี้ให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย สรรพคุณของสมุนไพร และชนิดของสมุนไพร  โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark