ข่าวประชาสัมพันธ์

16

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งด้านชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ และมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจำ เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก. วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

02

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ จาก Indonesia Institute of Sciences และ Kyoto University ACEAN Center เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  Prof. Dr. Enny Sundarmonowati จาก Indonesia Institute of Sciences ปะเทศอินโดนนีเซีย และ Dr. Ayako Fujieda จาก Kyoto University ASEAN Center ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

ม.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประกาศปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากกรณีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วิกฤตเกินค่ามาตรฐาน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้คณะนักเรียนและอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางและสาธิตการทำยาดม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนทั้งหมด 70 ท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม The 5th ASEAN School on Plasma and Nuclear  Fusion (ASPNF-2019) โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดลและเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร นก โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมดูนก

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมและทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมหน่วยDSS สานสัมพันธ์นักศึกษาพิการและบุคลากร เพื่อให้รู้จักสถานที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินทาง ติดต่อและไปใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดบริการให้ โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

18

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวนทั้งหมด 63 คน ได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพร โดยเข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม เดินชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและกิจกรรมสาธิตทำน้ำมันไพล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวนทั้งหมด 80 คน เข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark