ข่าวประชาสัมพันธ์

20

มี.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 28 ท่าน ได้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วาทวิทยา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ด้านสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 57 ท่าน ได้จัดทำโครงการนำนักศึกษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและเล่นเกมโปรตามอนทายชื่อสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี

โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และเดินเข้าชมนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์และบุคลากรอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พาเข้าชม  ซึ่งภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

บรรยากาศภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและเข้าร่วมทำกิจกรรมของนิทรรศการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นจำนวนมาก

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

มี.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

พบกับนิทรรศการของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562   ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี ใน Wisdom Zone ที่ 9 ตรงทางเข้าHall 10

ภายในนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

แล้วพบกันในงานนะคะ

02

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ 6 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่สู่ภายนอก โดยพาผู้เข้าร่วมงาน ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่และบุคลากร เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

01

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จาก Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จาก National University Corporation Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

01

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 69 คน จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมฐานปัจฉิมนิเทศ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

01

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562  กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจให้เด็กเกี่ยวกับสมุนไพร ชื่อ สรรพคุณและคุณลักษณของสมุนไพรแต่ละชนิด โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ทำกิจกรรมเส้นสายระบายสี ทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่1 และอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา MEDICINAL PLANTS โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรที่มีหลากหลาย มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาด้านการเรียนในรายวิชาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน์ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark