ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนทั้งหมด 70 ท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม The 5th ASEAN School on Plasma and Nuclear  Fusion (ASPNF-2019) โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดลและเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร นก โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมดูนก

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมและทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมหน่วยDSS สานสัมพันธ์นักศึกษาพิการและบุคลากร เพื่อให้รู้จักสถานที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินทาง ติดต่อและไปใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดบริการให้ โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

18

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวนทั้งหมด 63 คน ได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพร โดยเข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม เดินชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและกิจกรรมสาธิตทำน้ำมันไพล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวนทั้งหมด 80 คน เข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางและพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

13

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ จาก Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มกราคม 2562 Prof. Dr.  Zhu-Jun Yao และ Prof. Dr. Jian-Xin Li  จาก School of Chemistry and Chemical Engineering , Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ร่วมกับอาจารย์ ศ.ดร. อภิชาติ สุขสำราญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแพง ศ. (เกียรติคุณ) ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และรศ. ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลหนังสือสมุนไพรอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จำนวน 10 เล่ม ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวรายงาน โดยบรรยากาศภายในงานคึกคักและสนุกสนานเป็นอย่างมาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล, ชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ,ชิมน้ำสมุนไพรหลายรส, สมุดทำมือหลากสี, แผงจิ๋วทำดอกไม้แห้งแต่งลาย, ดูนกริมน้ำ, ยาดมสมุนไพร สูตรเฉพาะหนูทำเอง, และกิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ เด็ก ๆ และผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมตามซุ้มกันอย่างหนาแน่น มีการจับสลากแลกของรางวัลจากผู้สนับสนุนให้แก่เด็ก ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,100 คน

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มและช่วยจัดงาน ได้แก่ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ปามาทอย จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน), บริษัท ไม้เดิม จำกัด,  ร้านขุนขยับ

และขอขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสา Sireepark รุ่น1 ทุกท่านที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและะช่วยให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกท่านในครั้งต่อ ๆ ไป

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 3 มกราคม 2562 ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของสำนักงบประมาณมาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะมาเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ให้การต้อนรับ นำชมห้องนิทรรศการถาวร สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลและนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26

ธ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การศึกษา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรและหลักการจัดจำแนกพืช โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark