ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , 6 และคุณครู จากโรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 52 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา ดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร  ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวน ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม “OUT OF THE BOX” ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร และกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ”

ขอเชิญชวน ผู้สูงวัยและลูกหลานจูงมือกันมา เรียนรู้พืชสมุนไพร อบรมฟรี ในวันที่ 17 สิงหาคม2562 เวลา9.00-15.00 น.

ในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ”

ทั้งนี้ ผู้สูงวัยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ….>>>>
- เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ
- เข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
- เข้าถึง สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับสำหรับผู้สูงวัย

โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น
#นั่งรถรางนำชมบรรยากาศสวนสมุนไพร
#กิจกรรมสาธิตการเพาะชำสมุนไพร
#การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
#พาชมห้องนิทรรศการสมุนไพร
#กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/ju2KcY6R6csDGpxx6
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
และจะประกาศรายชื่อภายในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

อย่าลืม จูงมือ ปู่ ย่า ตาและยาย พร้อมลูกหลาน มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะครับ
(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ผู้สูงอายุ 1 ท่าน และ ผู้ดูแลหรือผู้ติดตาม 1 ท่าน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-441-5272-4 หรือ https://sireepark.mahidol.ac.th

#sireepark

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

The Cloud Studio 05 : Herbarium

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และนิตยสาร The cloud จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งตามหลักพฤกษศาสตร์  ในชื่อว่า “The Cloud Studio 05 : Herbarium” โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ภญ. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร และคุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง  จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความรู้จัก Herbarium กิจกรรมอัดพรรณไม้ด้วยตัวเอง กิจกรรมงานศิลปะจากดอกไม้แห้งและสีจากธรรมชาติ กิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีบรรยากาศภายในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร สามารถที่นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 58 คน  โดยพาเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยายกาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

10

ก.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม เรื่อง การศึกษาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการอบรม เรื่อง การศึกษาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย

วันเสาร์ที่ 3, 10, 24 และ 31 เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 14.30 น.

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ด้านพืชสมุนไพรทั้งตามหลักการแพทย์แผนไทยตามหลักวิชาการ  เรียนรู้วิธีสืบค้นข้อมูลพืชสมุนไพร งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

                                                      

เป้าหมาย         นักเรียนแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย)

 

วิทยากร          บุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

 

ระยะเวลาดำเนินการ      ช่วงเดือน สิงหาคม  2562

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่  3    เดือน สิงหาคม 2562       เวลา 9.00 – 14.30 น.

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10  เดือน สิงหาคม 2562        เวลา 9.00 – 14.30 น.

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่  24  เดือน สิงหาคม 2562        เวลา 9.00 – 14.30 น.

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่  31  เดือน สิงหาคม 2562        เวลา 9.00 – 15.00 น.

 

เปิดรับสมัครออนไลน์  ตั้งแต่ 1 – 30 กรกฎาคม  2562

อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/izCAMz1xE3j8PAEZA

*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดอบรมในกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน โดยจะคืนเงินภายหลัง ***

03

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะบุคลากร แผนก Holistic Health จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม Asia Pacific Alliance for Health Leaders Forum (APAHL) ประจำปี 2562 โดยนำคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน จากการประชุม “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย” ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark