ข่าวประชาสัมพันธ์

19

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 58 คน  โดยพาเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยายกาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

10

ก.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม เรื่อง การศึกษาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการอบรม เรื่อง การศึกษาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย

วันเสาร์ที่ 3, 10, 24 และ 31 เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 14.30 น.

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ด้านพืชสมุนไพรทั้งตามหลักการแพทย์แผนไทยตามหลักวิชาการ  เรียนรู้วิธีสืบค้นข้อมูลพืชสมุนไพร งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

                                                      

เป้าหมาย         นักเรียนแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย)

 

วิทยากร          บุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

 

ระยะเวลาดำเนินการ      ช่วงเดือน สิงหาคม  2562

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่  3    เดือน สิงหาคม 2562       เวลา 9.00 – 14.30 น.

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10  เดือน สิงหาคม 2562        เวลา 9.00 – 14.30 น.

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่  24  เดือน สิงหาคม 2562        เวลา 9.00 – 14.30 น.

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่  31  เดือน สิงหาคม 2562        เวลา 9.00 – 15.00 น.

 

เปิดรับสมัครออนไลน์  ตั้งแต่ 1 – 30 กรกฎาคม  2562

อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/izCAMz1xE3j8PAEZA

*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดอบรมในกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน โดยจะคืนเงินภายหลัง ***

03

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะบุคลากร แผนก Holistic Health จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม Asia Pacific Alliance for Health Leaders Forum (APAHL) ประจำปี 2562 โดยนำคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน จากการประชุม “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย” ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนและคุณครู จำนวนทั้งหมด 108 คน จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (One day Camp) ประจำปีการศึกษา2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และมีความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว ชมห้องนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในนามผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID) โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิการบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การลงนามบันทึกตกลงฯ (MOU) เป็นจัดร่วมกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการลงนามบันทึกตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้จักชนิด สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวัง อันนำไปสู่การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะส่งงผลต่อประชาชนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก

26

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 116 คน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋วและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

21

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore จำนวน 24 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ผู้ปกครองและคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เขตภาษีเจริญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักชนิดของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและเรียนรู้วิธีธรรมชาติรอบตัว โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ เจ้าหน้าที่จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark