ข่าวประชาสัมพันธ์

11

ม.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

RUN FOR DOG

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558  เวลา 06.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร – อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน RUN FOR DOG ณ ลานกิจกรรม Salaya Lake พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทผลิตอาหารสุนัข Pedigree ภายในงานมีผู้สนใจจำนวนมาก ภายในงานบริษัทผลิตอาหารสุนัข Pedigree ได้มอบอาหารให้แก่น้องสุนัข จำนวน 4,000 กิโลกรัม


ทั้งนี้ โครงการ Run for Dog ได้มีบุคคลภายนอกให้ความสนใจ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ โดยจัดการวิ่งมาราธอนในระยะ 5 กิโลเมตร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และยัง เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถนำน้องหมามาวิ่งได้ด้วย โดยยังคงสานต่อแนวคิด ทุกๆ1 กิโลเมตร จะถูกเปลี่ยนเป็นอาหารสุนัขเพดดิกรี 1 กิโลกรัม เพื่อมอบให้กับบ้านรักหมาศาลายา ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์พักพิงของสุนัขไร้บ้านและเป็น 1 ในสถานที่ที่เพดดิกรีได้เข้าไปดูแล