ข่าวประชาสัมพันธ์

03

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำคณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จาก Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี และ Rirsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน และทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark