ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและผู้เกษียณอายุงาน จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 บุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้เกษียณอายุงาน ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark