ข่าวประชาสัมพันธ์

26

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาต่างชาติ โครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการหนึ่งปี (One-year Training grogram of Academin Soft Skills) จากโครงการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการเรียนนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยายด้านพืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark