ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและอาจารย์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาชิก “กลุ่มสวนครัวร่วมใจชาว PH” จากบุคลากรและอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงบริเวณภายในคณะให้เป็นสวนสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรของคณะและประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการพาเดินชมสวนสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark