ข่าวประชาสัมพันธ์

19

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark