ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จากอพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จาก อพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์  จัดกิจกรรมพิเศษสนันบสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark