ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียน จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เด็กนักเรียน จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางโรงเรียนสยามสามไตร ได้จัดค่ายเด็กไทยหัวใจพุทธตอน “ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างไทย รอบรู้ปัจจัย 4” ทั้งนี้ให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย สรรพคุณของสมุนไพร และชนิดของสมุนไพร  โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark