ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการบรรยาย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark