ข่าวประชาสัมพันธ์

04

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากสถาบันภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา จากสถาบันภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งทางสถาบันภัทรเวชสยาม ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชกรรมไทย โดยได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ฝึกทักษะการเรียนรู้พืชสมุนไพร ได้ประสบการณ์และข้อมูลพืชสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark