ข่าวประชาสัมพันธ์

15

มิ.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในเรื่องของลักษณะ ประเภท ประโยชน์และคุณค่าของพืชสมุนไพรต่อมนุษย์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม พาชมสวน นั่งรถราง แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สาธิตการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark