ข่าวประชาสัมพันธ์

14

มิ.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั่งรถรางชมบรรยากาศ ชมห้องนิทรรศการถาวรพร้อมบรรยายและเดินชมสมุนไพรตามแปลงต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการพาชม