ข่าวประชาสัมพันธ์

25

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชมด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยทางผู้จัดมีวัตถุประสงค์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมภายหลังเกษียณอายุราชาการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark