ข่าวประชาสัมพันธ์

23

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะบุคลากร จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศ ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark