ข่าวประชาสัมพันธ์

19

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจาก University of lceland, Faculty of Life and Environmental Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพ จัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพเขตร้อน ให้กับนักศึกษา University of lceland, Faculty of Life and Environmental Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ (MOU 2008-2020) และ ERASMUS+Programme 2014-2021 โดยเข้าทัศนศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพร ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยาน ฯ ได้จัดขึ้น เช่น นั่งรถรางชมสมุนไพร สาธิตเมนูสมุนไพรถุงทองสมอไทย และสาธิตการทำน้ำมันไพล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark