ข่าวประชาสัมพันธ์

11

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมสมุนไพรไทย และร่วมทำกิจกรรมอัดพรรมไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๊ว โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark