ข่าวประชาสัมพันธ์

03

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านพืชสมุนไพรจากต้นจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่เรียน โดยได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากร ในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark