ข่าวประชาสัมพันธ์

02

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ จัดโครงการ CIP OUTing Term 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา เปิดโลกทัศน์ และเสริมทัศนคติที่มีประโยชน์ โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ และกิจกรรมสาธิตขยายพันธุ์สมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark