ข่าวประชาสัมพันธ์

19

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร ได้เรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกิจกรรมพาชมต้นสมุนไพรจริงตามลานต่างๆ ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจรรมทายภาพการ์ตูนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark