ข่าวประชาสัมพันธ์

05

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการใช้ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล และชมห้องนิทรรศการถาวร มีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark