ข่าวประชาสัมพันธ์

31

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะสมาชิกนิตยสารและสมาชิกเฟซบุ๊ค จากนิตยสารโอ-ลั้นลา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้สูงอายุ สมาชิกนิตยสารและสมาชิกเฟซบุ๊ค จากนิตยสารโอ-ลั้นลา(O-lunla) ได้จัดกิจกรรม “กินได้ยา หรรษากับสมุนไพร” เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลาน ได้มีโอกาสเรียนรู้การนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สาธิตสารสกัดพญายอ สาธิตอาหารสมุนไพร สาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร เป็นต้น โดยมีวิทยากร จากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ประจำกลุ่มสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล