ข่าวประชาสัมพันธ์

27

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้ประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ประชุมจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีอาจารย์ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรนำชม โดยทางกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุม