ข่าวประชาสัมพันธ์

04

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสมนุไพรและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้านสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางศึกษาสมุนไพร