ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ส.ค.'64

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย” จากศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย” จากศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
.
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
.
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย” จากศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
.
เป็นครั้งแรก ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้รับการติดต่อเพื่อขอวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ โดยในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในครั้งนี้ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน เพื่อให้การเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวมีความเหมาะสมกับช่วงวัย และเพิ่มความสนุกให้กับชั้นเรียนออนไลน์ จึงใช้กิจกรรม “เกมพันธุ์แท้สมุนไพรไทย” เป็นสื่อกลาง เพื่อดึงดูดความสนใจ และเปิดโอกาสให้ เด็ก ๆ ได้รู้จักสมุนไพรต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังตอบคำถามจากเด็ก ๆ ที่มีสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรในช่วงท้ายของกิจกรรม
.
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://sireepark.mahidol.ac.th/