ข่าวประชาสัมพันธ์

19

มี.ค.'64

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมประชุม เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม 2564

         ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Clean Environment for Better Life: สิ่งแวดล้อมดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาค) จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

         เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักไปในวงกว้าง อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าชมได้เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของสมุนไพรไทยตลอดการเข้าชม

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark