ข่าวประชาสัมพันธ์

17

ธ.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

       โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 136 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้แก่ “กิจกรรมระบายสีธรรมชาติ” เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสะกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ต่าง ๆ อาทิเช่น ดอกกรรณิการ์ แก่นฝาง ดอกอัญชัญ เป็นต้น ต่อมาเป็น “กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ” ในกิจกรรมนี้ใช้กระบวนการสะกัดสีเช่นเดียวกันกับกิจกรรมระบายสีธรรมชาติ แต่การนำสีที่ได้มาใช้นั้นแตกต่างกัน โดยในกิจกรรมนี้นำมาใช้ในอาหาร เพื่อทดแทนการใช้สีผสมอาหาร กิจกรรมถัดมาเป็น “กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างของนักพฤกษศาสตร์ ที่ออกพื้นที่สำรวจพรรณไม้ในป่า และเก็บตัวอย่างพรรณไม้กลับมาโดยใช้แผงอัดพรรณไม้ในการรักษาองค์ประกอบพืชให้สมบูรณ์และมีอายุยืน ไม่เน่าเสีย กินกรรมสุดท้าย “กิจกรรมอาหารสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้ เป็นการนำเอาวัตถุดิบที่เป็นทั้งสมุนไพร และผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารที่ทำได้ง่าย รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังได้เข้าชมส่วน ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พร้อมกับวิทยากรบรรยายในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร” ที่มีวิทยากรบรรยายถึงคุณประโยชน์ ลักษณะ นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังมีโอกาสได้ลองชิม และดมกลิ่นจากต้นสมุนไพรสด ในลานนานาสมุนไพรได้ด้วย และนอกจากการเดินชมแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมด้วยรถราง ที่จะมีการบรรยายคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสมุนไพรกว่า 30 ชนิดตลอดเส้นทาง

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark