ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ธ.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ – แพทย์ จำนวน 54 คนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามแผนการเรียนที่นักเรียนสนใจจะประกอบวิชาชีพในอนาคต อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ ในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสมุนไพร รวมไปถึงรู้จักลักษณะเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ที่เล่าเรื่องราวรวมถึงความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ และกลายมาเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปในปัจจุบัน

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark