ข่าวประชาสัมพันธ์

29

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพร และวิทยาศาสตร์ คอยให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในการเข้าชมห้องนิทรรศการ และกิจกรรมเดินชมสวน ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด นอกจากได้รับความรู้ผ่านการบรรยายแล้ว ยังได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านการสัมผัสผิวใบ รสชาติ และกลิ่นของต้นสมุนไพรในแต่ละชนิด และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของสมุนไพร นั่นก็คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ” กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่อธิบายเกี่ยวกับเครื่องยาสมุนไพร และธาตุวัตถุต่าง ๆ ที่มีการนำมาใช้ในตำรายาโบราณ นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรแล้ว ยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณในการผลิตยาในอดีต ในส่วนนี้อาจจะเป็นแรงบรรดาลใจในการศึกษาต่อไปในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark