ข่าวประชาสัมพันธ์

25

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

       ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาในโครงการ “ชมรมพัฒนานิสิต สร้างจิตสาธารณะเพื่อการบริการวิชาการ” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพพืชสมุนไพร หลักการจัดจำแนกพืช เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียม วิทยากรทีมีความชำนาญในด้านสมุนไพร คอยให้ความรู้ตลอการศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark