ข่าวประชาสัมพันธ์

13

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผู้พิการทางสายตาในโครงการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

         โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผู้พิการทางสายตาในโครงการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมุ่งเน้นในการเรียนรู้สมุนไพรจากการสัมผัส ลักษณะในส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร ดมกลิ่น และชิมรสชาติของสมุนไพรที่สามารถทานได้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการผลิตชา และวิธีการผสมชา และเพิ่มศักยภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการสายตาได้ศึกษาสมุนไพร ในกิจกรรมเดินชมสวน โดยเน้นเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ชิมรสชาติ และดมกลิ่น พร้อมวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรนานาชนิดในลานนานาสมุนไพร ต่อด้วยการสัมผัสบรรยากาศสวนสมุนไพรด้วยรถรางชมสวน และปิดท้ายด้วยการเรียนรู้ชาสมุนไพร อย่าง “เบญจเกสร” หรือ เกสรทั้ง 5 ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการนำ ไปต่อยอดในการทำชาในอนาคต

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark