ข่าวประชาสัมพันธ์

12

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิตนำนักศึกษาแพทย์แผนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

         วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาแพทย์แผนจีนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพร รวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยา รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุดอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตลอดการศึกษาดูงาน

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark