ข่าวประชาสัมพันธ์

05

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

         คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 50 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงนอกห้องเรียน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงเตรียมนักวิชาการเกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพืชสมุนไพรภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้การต้อนรับและให้ความรู้ในกิจกรรมเดินชมสวน นอกจากนี้ยังมีแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในกิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร โดยรถรางจะนำชมต้นสมุนไพรรอบนอกทั้งหมดของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้เห็นต้นสมุนไพรสดหลากหลายชนิดตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark