ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ​ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านเภสัชกรรมไทยให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านต้นสมุนไพร ที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง และลักษณะเด่นของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด รวมถึงสรรพคุณตามตำรายาไทยให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยสามารถเข้าใจและจดจำได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ นำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในห้องนิทรรศการถาวร ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark