ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ ในส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล รวมถึงพืชที่มีคุณค่าทางยา อาหารและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพืชที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพร คอยให้การดูแลและนำชมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark