ข่าวประชาสัมพันธ์

29

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนถาวรวิทยานำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณโรงเรียนถาวรวิทยานำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนถาวรวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 276 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงได้เลือกกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเก็บพรรณไม้ในแบบนักพฤกษศาสตร์ และเพิ่มทักษะทางศิลปะในการตกแต่งหน้าปกด้วยตนเอง จากนั้นเป็นกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำความรู้จักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเป็นวัตถุดิบผ่านการดมกลิ่น และเลือกกลิ่นที่ชอบมาทำเป็นยาดมสมุนไพรนำกลับไปใช้ได้เองที่บ้าน และยังเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการขยายพันธุ์พืชในกิจกรรมขยายพันธุ์สมุนไพร นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการและทำความรู้จักต้นสมุนไพรนานาชนิด ภายในลานนานาสมุนไพรซึ่งจัดแสดงสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการสัมผัสชิมและดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสดไปพร้อมกับการถามตอบกับวิทยากรได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมรถรางชมสวน พร้อมฟังบรรยายข้อมูลของต้นสมุนไพรตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark