ข่าวประชาสัมพันธ์

09

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าศึกษาความรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงการทัศนศึกษาในครั้งนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ในกิจกรรมนี้นอกจากที่น้อง ๆ มีวิทยากรนำชมต้นสมุนไพรนานาชนิดในลานนานาสมุนไพรแล้ว น้อง ๆ ยังได้ฝึกการสังเกตลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การสัมผัส ชิมรสชาติ และดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสด ๆ ในลานสมุนไพรด้วย นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และเพลิดเพลินกับสื่อมัลติมีเดียในห้องนิทรรศการที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไว้ด้วยกันอย่างลงตัว กิจกรรมถัดมาเป็นการลงมือทำยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมนี้นอกจากเรียนรู้ขั้นตอนในการปรุงยาดมสมุนไพรแล้ว น้อง ๆ ยังได้เห็นรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรที่มีขายกันตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปอีกด้วย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรให้ได้มากที่สุด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงปิดท้ายด้วยการนั่งรถรางศึกษาสมุนไพรรอบอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตลอดสองข้างทางของเส้นทางรถรางนั้นเต็มไปด้วยต้นสมุนไพรกว่า 30 ชนิด ให้ได้ศึกษาตลอดสองข้างทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark