ข่าวประชาสัมพันธ์

08

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

         วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาในรายวิชา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และรายวิชา พฤกษศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืชสมุนไพร รวมถึงประโยชน์จากพืชสมุนไพรและการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาจึงได้จัดเตรียมวิทยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าชม ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งนำชมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณตามตำรายาไทย หลังจากนั้นเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการที่นำชมโดยวิทยากรที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมศึกษาสมุนไพร (แลปกริ๊ง) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรโดยเฉพาะ ในแต่ละกิจกรรม นักศึกษาสามารถถามและตอบเพื่อเก็บทุกเทคนิคเคล็ดลับในการศึกษาสมุนไพรจากวิทยากรได้อย่างเต็มที่

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark