ข่าวประชาสัมพันธ์

17

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 และ 18 กันยายน พ.ศ.2563

       โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์เป็นผู้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ในเรื่องการสังเกตลักษณะ ประเภท และการใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ได้แก่ “กิจกรรมเดินชมสวน” เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของต้นสมุนไพรอย่างใกล้ชิดไปพร้อม ๆ กับวิทยากร “กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนจะได้ลองสมุนไพรที่ใช่ ใส่กลิ่นสมุนไพรที่ชอบลงไปเป็นส่วนผสมของยาดมสมุนไพร พร้อมนำกลับไปใช้ที่บ้าน กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่อยู่กับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาช้านาน นั่นก็คือ “กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนจะได้นั่งรถรางที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลใช้โดยสารจริง เข้าไปศึกษาสมุนไพรรอบนอกของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ กว่า 30 ชนิด จากนั้นมาต่อที่กิจกรรม “แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมเล็ก ๆ น่ารักที่ถูกจำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ และมาจบที่ “การเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของปรุงยาสมุนไพรหลังจากจบห้องนี้แล้ว น้อง ๆ นักเรียนจะรู้ทันทีว่า จริง ๆ แล้วสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark