ข่าวประชาสัมพันธ์

21

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

         กลุ่มผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน โดยการจัดวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งในทางพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด ด้วยการนำชมสวนสมุนไพรที่มีการจัดแสดงต้นสมุนไพรต้นจริง เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ศึกษาดูงานได้ดมกลิ่นของสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ลงมือทำยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมนี้กลุ่มผู้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมระเหยส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนที่มาจากเกสร หรือกลิ่นหอมของส่วนดอกเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น ผลของกระวาน ส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในอาหาร แต่ในยาดมสมุนไพรก็มีส่วนผสมของกระวานเช่นเดียวกัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark