ข่าวประชาสัมพันธ์

19

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

กรมการแพทย์แผนไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

       อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมการแพทย์แผนไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จัดวิทยากรนำคณะผู้เข้าชมเดินชมจุดต่าง ๆ ของสวนสมุนไพร ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ สัมผัส ดมกลิ่น และชิมรสชาติของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น กระดังงาไทย กะเพรา พลูคาว หญ้าหวาน ชุมเห็ดเทศ พรมมิ นอกจากการเดินชมแปลงสมุนไพรแล้ว ยังได้มีโอกาสนั่งรถรางชมต้นสมุนไพรรอบนอกของสวนสมุนไพรอีก 30 ต้น จากนั้นเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นในอดีตกาล มาจนถึงการพัฒนายาสมุนไพรในปัจจุบัน

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark