ข่าวประชาสัมพันธ์

05

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

       นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สมุนไพรให้แก่นักศึกษา โดยมีคุณจุฑาธิป แผลงชีพ นักวิทยาศาสตร์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงลึกให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำลองการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรของนักพฤกษศาสตร์ โดยคุณศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล นอกเหนือจากกิจกรรมสาธิตแล้วนักศึกษายังสามารถเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งวัน

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark