ข่าวประชาสัมพันธ์

23

ก.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา นำผู้พิการในโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ (1st Draft Press Release for 25 March 2020) เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเข้าชมในครั้งนี้ทางคณะผู้เข้าชมได้ทำกิจกรรมสาธิตทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยในกิจกรรมยาดมสมุนไพรนั้นผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกกลิ่นสมุนไพรที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดมาทำเป็นยาดมสมุนไพรและสามารถนำกลับบ้านไปได้เลย นอกจากจะได้ยาดมสมุนไพรกลับไปเป็นของที่ระลึกแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิด ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาดมอีกด้วย ในส่วนของกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋วนั้น เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือทำในทุก ๆ ขั้นตอนด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรองรับคณะผู้เข้าชมที่มีความพิเศษ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่และสถานที่เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะผู้เข้าชมสามารถร่วมทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองกิจการนักศึกษาให้ความไว้วางใจเลือกให้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ของเราเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้โอกาสเราได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร ให้กว้างขวางมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark