ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ก.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

         สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรคอยให้การต้อนรับและนำชมภายในห้องนิทรรศการถาวร เพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรนำชมในส่วนของลานนานาสมุนไพรที่จัดแสดงต้นสมุนไพรนานาชนิดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวไว้ในลานเดียว

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯขอขอบคุณที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) แนะนำเราให้แก่บุคลากรใหม่ของท่าน สุดท้ายนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark