ข่าวประชาสัมพันธ์

19

มี.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนในรูปแบบการศึกษา Home School และผู้ปกครองนำโดยคุณ นงนุช สร้อยมาลา เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

             คุณนงนุช สร้อยมาลา นำนักเรียนจากการศึกษารูปแบบ Home School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ทางผู้ปกครองจึงเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ว่าสีนี้ได้มาจากดอกไม้ชนิดใด กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่น้อง ๆ ชอบและได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง กิจกรรมถัดมาจะเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกรี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร สุดท้ายเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ ท่านชื่นชอบนั่นก็คือ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรนั่นเอง ตลอดเส้นทางรถรางนั้นมีต้นสมุนไพรให้ชมทั้งสองข้างทางกว่า 30 ชนิด พร้อมการบรรยายประกอบบนรถรางเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และเห็นต้นจริง ในเวลาเดียวกัน

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางอุทยานสิรีรุกขชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อใจจากท่านในสภาวะสถานการณ์เช่นนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark